REJÄL FISK FRÅN NORR
– ANSVARSFULLHET

Hätälä är fjärde generationens äkta familjeföretag där ansvar är ledstjärnan för all verksamhet.

Produktsäkerhet och kvalitet

Kvaliteten och säkerheten i Hätäläs produkter grundar sig på bästa råvaror, kunnig personal samt modern teknologi.

BRC-certifikatet är den mest kända och omfattande internationella standarden och det kvalitetssystem som anger kvaliteten och säkerheten hos livsmedel. Genom regelbundna utvärderingar kontrollerar man att standarden följs.

Hätälä väljer sina fiskleverantörer noggrant och utvärderar deras verksamhet. I våra inköp lägger vi vikten på färska och certifierade råvaror. Ursprunget till de uppfödda fiskar som vi använder i våra produkter kan spåras genom hela deras livscykel – ända från romkornet till filén. När det gäller vildfångad fisk känner vi alltid till fiskaren och fångstområdet samt fångsttiden, och därför kan vi vid behov spåra fiskens väg från havet till tallriken mycket noga.

Hätälä utvecklar hela tiden produkterna i samråd med sina kunder med goda, hälsosamma och konkurrenskraftiga fiskprodukter som mål.

Miljöansvar

Ansvarsfullt uppfödd och fångad fisk

Hätälä har MSC-, ASC- och Global Gap-certifikat. Märkningen anger att fisket och produktionen är hållbar och utförs på ett ansvarsfullt sätt.

I framtiden strävar vi efter att använda endast ASC- eller MSC-certifierad fångst i våra produkter.

Fiskar som i Finland finns på WWFs röda lista använder vi inte alls.

Produktion och transporter på miljövänligt sätt

Nästan alla Hätäläs produkter förädlas i bolagets moderna fabrik i Uleåborg. Genom ett flerårigt investeringsprogram bygger vi ännu miljövänligare produktion. Redan nu fungerar vår fabrik så energieffektivt som möjligt, exempelvis sorteras avfall för att återvinnas eller utnyttjas som energi.

På fabriken använder vi så mycket som möjligt av fisken och söker hela tiden nya användningsområden för restråvaran.

Vårt läge i norra Finland möjliggör landsvägstransporter i Norden som är miljövänligare än flygfrakt. Alla transporter körs så fulla som möjligt i båda riktningarna, vilket också minskar utsläppen.

Bättre förpackningsmaterial

I leveranserna använder vi miljövänliga EcoFishBox-förpackningar, som har tillverkats av förnybar träfiber i en tillverkningsprocess med små utsläpp. EcoFishBox-förpackningar kan återvinnas till 100 procent, och isen i transportlådorna kan återanvändas.

Vi söker hela tiden miljövänligare förpackningslösningar till våra produkter. Allt vårt förpackningsmaterial är redan nu återvinningsbart och har en återvinningsmärkning.

Ekonomiskt och socialt ansvar

Ekonomisk lönsamhet och tillväxt

För oss på Hätälä är ekonomisk lönsamhet och konkurrenskraft viktigt för att säkerställa våra möjligheter att sysselsätta, bredda vår verksamhet och investera. Samtidigt ser vi till att ha förmåga att svara på olika miljökrav. Just nu pågår en betydande fabriksutbyggnad.

Arbetsplatser för i synnerhet ungdomar

Hätälä sysselsätter direkt och stadigvarande cirka 250 personer; under säsongstid upp till cirka 350 personer. Vi sysselsätter ett stort antal ungdomar: medelåldern för vår personal är bara 32 år och många ungdomar får sin första kontakt med arbetslivet när de sommarjobbar i vår fabrik. Hätäläs transporter sysselsätter ytterligare cirka 100 personer och vi samarbetar med över 400 finländska yrkesfiskare.

Hätälä – som en sammansvetsad familj

I familjeföretagets värderingar ingår att ta väl hand om den egna personalen. Personalärenden sköter bolaget genom att följa principen för kontinuerlig förbättring och vi satsar på inskolning, utbildning och arbetssäkerhet. Vi arbetar tillsammans – som en familj!

Flamstekta fiskprodukter

FRÅN ISHAV TILL FLAMMANDE LÅGA

Varmrökta fiskprodukter

VARSAMT RÖKT – FULLÄNDAD SMAK

Gravade och kallrökta fiskprodukter

SKIVOR MED SMAKER FRÅN NATUREN

Färsk fisk

FINASTE FÅNGSTEN FRÅN NORR

FISKPRODUKTER SOM TILLAGATS MED PASSION SEDAN 1938

Familjen Hätälä

Bocuse d’Or – i samarbete med Hätälä

Nyhet / 2022-03-23

Ny produkt sprungen ur Hätäläs innovativa produktutveckling: lax i skivor med en touch av whisky

Nyhet / 2020-09-21

Hätäläs Bättre BRGR: en ny typ av flamstekt laxburgare

Nyhet / 2020-04-07

Fiskbiff à la Lindström: en älskad svensk klassiker som blivit ännu sundare

Nyhet / 2020-04-07

Tack till fiskaren

Nyhet / 2020-04-07